De commissies van Woudklank Roden

Concertcommissie
Deze commissie regelt alles aan logistiek dat nodig is om een concert op een bepaalde locatie te laten plaatsvinden. Het  gaat dan om zaken als het verzorgen van de aankleding van de ruimte waar een concert plaatsvindt, het maken en verspreiden van folders en flyers, het licht, het inregelen van het geluid etc.

Commissieleden op dit moment zijn:  

Tineke Schulten

Janneke Maathuis

Anneke Damkat

Thijs de Jong                                                                                                                                                              

Muziekcommissie
Deze commissie zoekt, in samenwerking met de dirigent, de muziek uit die past bij een bepaald concert. Ze draagt er zorg voor dat muziek wordt besteld en verspreid onder de leden. De muziekcommissie beheert alle muziek die ooit werd gezongen. Ook houdt zij zich bezig met de opvang van aspirantleden.

Commissieleden op dit moment zijn:

Ellen Verhoef (voorzitter)

Gea Hoiting

Jans Geerts

Truke Terwisscha                                                                                                                                                                                                                               

Bert Mansens

Lief & Leed
Deze eenmanspost is verantwoordelijk voor het contact via een kaartje, telefoontje, bezoek aan leden die ziek zijn of om andere redenen niet in staat zijn om bij de repetities te zijn. Verder beheert deze persoon de Woudklank bezittingen zoals sjaaltjes , mappen etc. Ook de presentie- en traktatielijsten worden door dit commissielid verzorgd. 

Commissielid op dit moment is:

Marianne Visser


Website
Deze commissie zorgt voor het beheer van de website

Commissielid op dit moment is:
Nienke Osinga

Public Relations
Dit is ook een eenmanspost en is verantwoordelijk voor het via de media onder de aandacht brengen van het koor in het algemeen en voor en na concerten in het bijzonder.

Commissielid op dit moment:

Nienke Osinga

        
Koffie en thee
Elly Pier

Sjoukje Baron

 

Log in

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?